គន្លឹះសិក្សា

នៅទីនេះសូមធ្វើការណែនាំពីឯកសារអេឡិចត្រូនិចដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការត្រៀមប្រលងJFT-Basic។ឯកសារទាំងអស់នេះមិនគិតលុយទេ សូមអញ្ជើញទាញយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរៀនភាសាជប៉ុន។

គេហទំព័រភាសាជប៉ុនមីណាតុ

គំរោងការបង្រៀនភាសាជប៉ុនរបស់មូលនិធិជប៉ុនមានការផ្តល់ជូននៅវគ្គសិក្សាផ្សេងៗតាមអ៊ីនធឺណែត(ប្រហែល១៥០វគ្គក្នុងមួយឆ្នាំ)។ទោះជាអ្នកនៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយអោយតែមានអ៊ីនធឺណែតអ្នកអាចរៀនភាសាជប៉ុនបាន។ហើយក៏មានការបង្ហោះជូននៅគេហទំព័រផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ការរៀនភាសាជប៉ុនផងដែរ។
JFにほんごeラーニング みなと

វគ្គសិក្សាតាមអ៊ីនធឺណែត

វគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនសៀវភៅម៉ារឹហ្កុតុតាមអ៊ីនធឺណែត
ជាវគ្គដែលសិក្សាពីចំណុចរួមនៃវប្បធម៌និងពាក្យរបស់ជប៉ុន។មេរៀនអាចរៀនដោយខ្លួនឯងបានតាមរយៈមាតិការដែលមានដាក់ជូន និងការអនុវត្តទៅលើការស្តាប់ អាន សរសេរនិងនិយាយ។ មិនត្រឹមតែការប្រើកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែតាមរយៈស្មាតហ្វូននិងថេប្លេតក៏អាចរៀនបានដែរ។
កំរិតគោលដៅ
A1,A2
ពន្យល់ជាភាសា
អង់គ្លេស・អេស៉្បាញ・ចិន・ឥណ្ឌូនេស៊ី・ថៃ・វៀតណាម・បារាំង・ជប៉ុន
MARUGOTO A1-1MARUGOTO A2-1MARUGOTO A2-3
វគ្គហិរាហ្កាណាកាតាកាណា កាន់ជី
គឺជាវគ្គដែលអាចសិក្សាកាន់ជីចាប់ពីកំរិតA1និងការអាន ការសរសេតាមរយៈអក្សរហិរាហ្កាណានិងអក្សកាតាកាណា
កំរិតគោលដៅ
A1
ពន្យល់ជាភាសា
អង់គ្លេស
HIRAGANAKATAKANAKANJI

គេហទំព័រ

ម៉ារឹហ្កុតុ Plus
កំរិតគោលដៅ
A1,A2
ពន្យល់ជាភាសា
អង់គ្លេស・អេស៉្បាញ・ជប៉ុន
MARUGOTO +

កម្មវិធីប្រើតាមស្មាតហ្វូន

លឹះចងចាំហិរ៉ាហ្កាណានិងកាតាកាណា
កម្មវិធីប្រើតាមស្មាតហ្វូនអាចបញ្ជាក់សំនួរ និងអាចចងចាំហិរ៉ាហ្កាណា កាតាកាណាតាមរយៈការបង្ហាញរូបភាពបែបសប្បាយៗ។វារួមបញ្ចូលជាមួយសំនួរងាយៗ ដើម្បីធ្វើតេស្តនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នក។
កំរិតគោលដៅ
A1
ពន្យល់ជាភាសា
អង់គ្លេស・ឥណ្ឌូនេស៊ី・ថៃ
HIRAGANA Memory HintKATAKANA Memory Hint
អក្សរកាន់ជី 1,2,3
កម្មវិធីប្រើតាមស្មាតហ្វូនអាចរៀនអក្សរកាន់ជីបានយ៉ាងសប្បាយៗដោយប្រើហ្គេម២ប្រភេទដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងរូបរាងរបស់អក្សរកាន់ជី។
កំរិតគោលដៅ
A1,A2
ពន្យល់ជាភាសា
អង់គ្លេស
KANJI 魚KANJI 高KANJI 歌

វិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនភាសាជប៉ុន

មូលនិធិជប៉ុនបានអភិវឌ្ឍន៏ថ្មីឡើងនៅ(ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ)ដែលបានបង្ហាញតាមរយៈប្រធានបទដែលមានន័យថាអាចធ្វើបាន​(Can-do)ហើយវាជាសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាជាភាសាជប៉ុនដែលចាំបាច់ក្នុងជីវភាពរស់នៅផ្សេងៗដែលទាក់ទងគ្នានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។ហើយការបង្កើតឡើងនេះ គឺក្នុងគោលបំណងវាស់ស្ទង់កំរិត A1~A2តាមរយៈគំនិតរបស់ការអប់រំទៅតាមស្តង់ដារនៃមូលនិធិជប៉ុនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនឹងអភិវឌ្ឍន៏នៅឆ្នាំ២០១០ក្រោមទស្សនវិស័យភាសាជប៉ុនដើម្បីយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមក។

ម៉្យាងទៀតមូលនិធិជប៉ុនកំពុងតែបង្កើតនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ២០២០នូវឯកសារថ្មីៗក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ការរៀនភាសាជប៉ុនក្រោមប្រធានបទ ភាសាជប៉ុនសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅ។ ហើយអ្នកសិក្សាអាចនឹងយល់បានបន្តិចម្តងៗនៅពាក្យសំខាន់ៗក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពដូចជា ការអាន និងការសន្ទនា នឹងការស្តាប់។សម្រាប់ឯកសារសិក្សា គ្រោងនឹងបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើគេហទំព័រដោយឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់អ្នករៀនភាសាជប៉ុនកំរិតដំបូង និងសម្រាប់អ្នករៀនសម្រាប់ការប្រលងJFT-Basicវិញក៍អាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បានយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ឯកសារគំរូនិងគំរោងសម្រាប់ការបង្រៀនគឺមានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅទីនេះ សូមអញ្ជើញចូលមើលដោយសេរី។